Dnes je utorok, 19. októbra 2021, meniny má Kristián
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia

"Západoslovenská energetika, a.s., ako správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 10 zákona o energetike č. 656/2004 Z.z.

Vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (d'alej len „vlastníkov") nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 36 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 31.3. 2008

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská energetika, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného vyplývajúceho §10 zákona o energetike.

V zmysle platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreže a/alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou na Západoslovenskej energetike, a.s. tel. č. 032/6533320

V Pezinku, 6. 3. 2008


Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007