Dnes je piatok, 22. októbra 2021, meniny má Sergej
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred výskytom a šírením burín na neobrábaných pozemkoch

Vážení občania,

Obvodný pozemkový úrad v Senci zistil pri terénnej obhliadke v zastavanom a mimo zastavaného územia obcí značný výskyt neobrábaných pozemkov, ktoré sú zaburinené.
V zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 3 odst. 1 písm. b sa ustanovuje , že každý vlastník poľnohospodárskej pôdy ( ďalej len vlastník ) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy ( ďalej len užívateľ ) je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
Z tohto dôvodu Vás žiadame o dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z. z. § 3- starostlivosť o poľnohospodársku pôdu.
Zároveň upozorňujeme, že v prípade následnej kontroly Obvodný pozemkový úrad v Senci uloží pokutu vlastníkovi alebo užívateľovi poľnohospodárskej pôdy podľa ust. § 25 cit. zákona.

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007