Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Upozornenie ohľadom dane z nehnuteľností, miestnych daní a poplatku za KO

Na Mestský úrad v Senci sa po uplynutí úložnej doby na pošte vracajú stovky doporučených zásielok určených do vlastných rúk obsahujúce rozhodnutia o výške, resp. výrube miestnych daní a poplatku za KO. Mnohí možno nevedia, že rozhodnutie po uplynutí úložnej doby (jeho nevyzdvihnutím), a vrátení na úrad nadobúda automaticky právoplatnosť a vykonateľnosť.

Občania si čoraz častejšie neprevezmú rozhodnutie o výške, resp. výrube dane z nehnuteľností, miestnych daní a poplatku za KO. MsÚ nemá možnosť skúmať dôvody neprevzatia, či mali alebo nemali oznámenie o zásielke v svojej schránke alebo či si zabudli vyzdvihnúť zásielku. Mesto Senec aj v záujme zefektívnenia a zjednodušenia výberu daní a poplatku za KO organizuje každý rok tzv. dlhý týždeň, ktorý tento rok trval od 28. apríla do 7. mája. V uvedenom termíne bolo možné vyzdvihnúť si na Mestskom úrade aj počas sobotyrozhodnutia na dane a poplatok za KO, a zároveň ich daňovníci mohli na mieste v pokladni uhradiť. Čoraz viac Senčanov využíva túto možnosť, ale na druhej strane aj čoraz viac poštou zaslaných rozhodnutí sa vracia na MsÚ.
Pracovníci oddelenia miestnych daní a poplatkov MsÚ v Senciuž odoslali všetkým daňovníkom rozhodnutie o výške, resp. výrube daní a poplatku za KO. V súčasnosti by už mali mať všetci daňovníci prevzaté obálky s rozhodnutiami - buď doma z rúk poštára, alebo na pošte na základe oznámenia o uložení doporučenej zásielky. Po skúsenostiach s nedoručenými rozhodnutiami si MsÚ v Senci dovoľuje upozorniť daňovníkov, že rozhodnutia vrátené po uplynutí úložnej dobysa považuje za doručené a začne plynúť lehota na právoplatnosť a vykonateľnosť. V praxi to znamená- v prípade, že daň z nehnuteľnosti, za miestne dane, resp. poplatok za KO nie je uhradený - začatie exekučného konania voči daňovníkovi. V záujme toho, aby sme predišli nepríjemnostiam spojeným s vymáhaním daní a poplatku za KO žiadame daňovníkov, ktorí si doteraz neprevzali uvedené rozhodnutia, aby sa informovali na oddelenímiestnych daní a poplatkov MsÚ v Senci na tel. č.: 20 205 110, 20 205 109, 20 205 125, prípadne osobne v rámci úradných hodín.

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007