Dnes je piatok, 22. októbra 2021, meniny má Sergej
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Výberové konanie na miesto vedúcej/vedúceho školskej jedálne pri MŠ Slnečné jazerá 2764 Senec

MŠ Slnečné jazerá 2764 Senec Vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúca/vedúci školskej jedálne, v zmysle § 5 zákona 552/2003

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY
• Ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania a praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti.

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY
• Prax v riadiacej práci zariadenia spoločného stravovania najmenej 3 roky, preferuje sa školské stravovacie zariadenie.
• Ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania
• Zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania.
• Bezúhonnosť podľa §3 ods.3 zákona 552/2003 Z. z..

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
• Životopis
• Fotokópia dokladov o vzdelaní
• Uchádzač ktorý bude vybraný po oznámení rozhodnutia výberovej komisie je povinný do 10 dní od obdržania oznámenia predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a do 20 dní predložiť výpis z registra trestov, potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok (§75 Zákonníka práce).
Ak nebude spĺňať požadované kritériá podľa hygienických a zdravotných požiadaviek a podľa §3 ods.3 zákona 552/2003, alebo v pracovnom posudku budú uvedené dôležité skutočnosti ktoré uchádzať zamlčal, bude z výberového konania dodatočne vyradený a na podpísanie pracovnej zmluvy bude oslovený ďalší uchádzač v poradí.
• Presná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt uchádzača.

PODANIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ
Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi je potrebné zaslať poštou alebo priniesť osobne na riaditeľstvo MŠ Slnečné jazerá 2764 Senec do dňa 14.12.2014 do 14.oo hod..
Pohovory s uchádzačmi, ktorí spĺňajú uvedené predpoklady, budú dňa18.12. 2012 o 9.oo hod. v riaditeľni školy.
Uchádzačom už nebude zaslaná písomná pozvánka budú na výberové konanie pozvaní emailom.

Mgr.Hulíková Danica
poverený riaditeľ školy

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007