Dnes je štvrtok, 13. júna 2024, meniny má Anton
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Senec

Mesto Senec ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie usporiadalo 21.01.2015 o 16:00 v sobášnej miestnosti MsÚ v Senci Verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Senec s výkladom spracovateľa. Zákon stanovuje, že koncept musí byť zverejnený aspoň 30 dní, aby si ho verejnosť mala možnosť preštudovať. Mesto Senec predĺžilo túto dobu na 60 dní.

V sobášnej miestnosti sa zhromaždili občania a predstavitelia občianskych združení, ktorí si vypočuli výklad obstarávateľa (Mesto Senec) a spracovateľa (HUGPRO, s.r.o.) a doplnili ho svojimi otázkami, názormi a požiadavkami. Najviac spomínanými oblasťami boli Martinský les, Family park alebo Stará hora. Občania sa zaujímali aj o plánovanie riešenia dopravy, o vodohospodárske riešenie mesta a protipovodňové opatrenia, o regulatívy, ale aj o celkovú víziu mesta Senec do budúcnosti. Či bude Senec rekreačným mestom, mestom logistickým centier alebo rodinným mestom a ako by mohli byť tieto rôzne pohľady zosúladené. Diskusia bola búrlivá a je veľmi dobré, že sa občana zaujímajú o taký dôležitý dokument, akým bude nový Územný plán mesta.

Ako na prerokovaní odznelo viackrát, všetky požiadavky musia byť doručené písomne, pretože budú podkladom pre spracovanie invariantného návrhu. Občania mali možnosť podať svoje požiadavky do podateľne Mestského úradu do 30. januára 2015.

Aké budú ďalšie kroky?

Obstarávateľ a spracovateľ invariantného Návrhu Územného plánu mesta Senec (čiže už jediného návrhu, bez variantov) budú všetky pripomienky a návrhy zvažovať a podľa ich oprávnenosti, zákonnosti a realizovateľnosti ich buď zapracujú alebo odôvodnia ich nezapracovanie.

Invariantný návrh sa opätovne prerokuje so všetkými dotknutými obcami, štátnou správou a samosprávou, dotknutými právnickými osobami a v neposlednom rade s verejnosťou.

Všetky pripomienky sa opäť buď zapracujú do Návrhu Územného plánu mesta Senec alebo odôvodnia ich neakceptovanie.

Výsledný návrh bude postúpený na posúdenie nadriadenému orgánu územného plánovania a až potom ho bude môcť Mestské zastupiteľstvo ako orgán územného plánovania schvaľovať uznesením, ktorým sa schváli Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie. MO

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007