Dnes je utorok, 18. júna 2024, meniny má Vratislav
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Cesta k samostatnosti a zodpovednosti

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých DSS INTEGRA v rámci dňa otvorených dverí predstavil verejnosti rozšírené priestory podporovaného bývania, kde nájde svoju šancu ďalších sedem občanov.

Jednou z ciest ako môže občan s duševným ochorením prežiť kvalitný a plnohodnotný život je podporované bývanie. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA (ďalej len „DSS INTEGRA“), ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“), v pracovisku na Lichnerovej 86 v Senci, otvoril 13. marca 2012 prvú etapu podporovaného bývania, kde päť navzájom cudzích ľudí, Majka, Pavol, Silvia, Jarka a Juraj s odhodlaním, ale aj s obavami začali nový začiatok svojho života a našli svoj domov.
Prichádzalo veľa otázok: „Budeme kamaráti?“, „Budem si s nimi rozumieť?“, „Budem schopný budovať svoju domácnosť a starať sa o ňu?“, „Budem dostatočne zodpovedný?“, „ Budem vedieť viesť samostatný život?“
Prvé kroky boli ťažké nie len pre nich, ale aj pre našich zamestnancov – asistentov, ktorí vykonávajú dohľad, usmerňujú a monitorujú občanov pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivít. Vedú ich k čo najväčšej samostatnosti a zodpovednosti - vedenie domácnosti, hospodárenie s financiami, starostlivosť o svoje zdravie, organizovanie voľného času, vybavovanie úradných záležitostí, uplatnenie na trhu práce. Občania získavajú a rozvíjajú svoje schopnosti a sociálne zručnosti potrebné pre samostatný život.
Spoločne sme zažívali vzostupy aj pády. Nie vždy bolo ľahké vysporiadať sa s nepriaznivou finančnou situáciou, či s každodennými bežnými starosťami. Aj tu platilo staré známe porekadlo: „Poučiť sa na vlastných chybách je dôležitejšie ako dohováranie.“
Pravidelné skloňovanie slovíčka zodpovednosť, samostatnosť prinieslo prvé pozitívne výsledky v podobe zlepšenia vzťahov v rodinách našich obyvateľov, sociálnom zázemí, uplatnení sa na trhu práce. Úlohou podporovaného bývania nie je len zabezpečiť bývanie. Je to cesta k samostatnosti a zodpovednosti.
Spočiatku cudzí ľudia sa stali postupne priateľmi a Silvia s Paľom dokonca partnermi. Spoločne sa rozhodli napredovať, mali odvahu, chuť a nádej vybudovať spoločnú domácnosť, ktorá sa bude svojou povahou podobať domovu bežných ľudí. Po dva a pol roku sa osamostatnili, opustili brány podporovaného bývania a pevným krokom vykročili žiť si svoj samostatný život.
Úspechy povzbudili aj zamestnancov a s podporou zriaďovateľa BSK sme rozšírili svoje pôsobenie.
Dňa 4. mája 2015 „Dňom otvorených dverí“ DSS INTEGRA predstavil verejnosti rozšírené priestory podporovaného bývania, kde nájde svoju šancu ďalších sedem občanov.
Spoločné úsilie svedčí o tom, že v sociálnych službách pracujú ochotní, dobrí a pracovití ľudia s veľkým srdcom, za čo im patrí poďakovanie. Ďakujeme aj za podporu BSK, osobitne pani podpredsedníčke PhDr. Gabriele Németh, pani riaditeľke odboru sociálnych vecí Mgr. Michaele Šopovej za osobnú prítomnosť na Dni otvorených dverí a dôveru pri vybudovaní a rozšírení priestorov podporovaného bývania. Pevne veríme, že odborná a ľudská pomoc zamestnancov pomôže našim klientom stať sa bežnou súčasťou mesta a neukrývať sa pred očami verejnosti.

Text: PaedDr. Renáta Balážová
Foto: VCs

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007