Dnes je utorok, 26. októbra 2021, meniny má Demeter
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Spoločnosť SPP- distribúcia, a.s. IČO: 35 910 739, sídlo: Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11 ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ distribučnej siete plynu, v súlade s § 11 ods. 3 Zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Mesta Senec, ktoré sú vedené ako parcely:

KN C

C 4091/1, C 4222/3, C 4084, C 4141/1, C 3610/2, C 3938/1, C 3659, C 3620/1, C 3635/1, C 3610/1, C 3666/4, C 4003/5, C 3650, C 3707, C 3681, C 3757, C 3758/1, C 3760/3, C 3679/1, C 3678/5, C 3677/1, C 3575/3, C 3666/1, C 3938/2, C 4151/3, C 4149/3, C 4147, C 4145, C 4144, C 4142/4, C 4139, C 4137, C 4136/1, C 4136/3, C 4135/1, C 4133/1, C 4025, C 4022, C 4020, C 4019/2, C 4018/3, C 4016/2, C 4016/4, C 4015/2, C 4015/4, C 4013/1, C 4012/2, C 4011, C 4010/1, C 4009, C 4008/3, C 4006/3, C 4004/2, C 4003/1, C 4003/5, C 4001/2, C 3999/2, C 3996, C 3994/2, C 3994/1, C 3992, C 3990, C 3991/1, C 3991/3, C 3904/2, C 3708, C 3575/2, C 3599/2

KN E

E 3822, E 3791/1, E 3816, E 3807/7, E 3807/4, E 3808/10, E 3806/2, E 3801/2, E 3807/4, 3801/2, E 3807/7, E 3808/11, E 3815, E 3811, E 3808/8, E 3809/38, E 3817/76

že za účelom vykonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia na základe príslušného stavebného povolenia vydaného Mestom Senec, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete. Vstup na pozemky sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia: 03/2016 -12/2016

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na úradnú tabuľu v Meste Pezinok, na dobu 30 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia všetkým vlastníkom nehnuteľností.

V Bratislave dňa 5.2.2016

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007