Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Infekčná anémia koni

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec (ďalej len "RVPS Senec") Vás v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti") žiada o súčinnosť pri zabezpečení informovanosti obyvateľov.

Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením prvýkrát potvrdené ohnisko infekčnej anémie koni (ďalej len "IA koni") na Slovensku. Ochorenie bolo diagnostikované u koňa neregistrovaného súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce, okres Nové Zámky. IA koni má akútny alebo chronický priebeh, ale môže prebiehať aj bez klinických príznakov. Klinicky sa choroba najčastejšie prejavuje zvýšením telesnej teploty, anémiou, chradnutím, zníženou výkonnosťou koni a niekedy úhynom. Ochorenie sa môže prenášať cicajúcim hmyzom, krvou infikovaných zvierat, nástrojmi, krmivom, pohlavnou cestou a ošetrujúcim personálom. Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR") a RVPS Nové Zámky nariadili na zabránenie šírenia IA koni opatrenia zahŕňajúce utratenie infikovaných koni v ohnisku nákazy, dočasný zákaz premiestňovania vnímavých zvierat, vrátane organizovania pretekov, výstav a trhov koni v 10 km pásme od ohniska choroby, klinické vyšetrenie všetkých koňovitých zvierat (kôň ,somár, zebra a ich kríženci) ako aj odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie IA koni v 10 km pásme od ohniska choroby. ŠVPS SR nariadila vykonať v súlade s Plánom veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia SR na rok 2016 odber vzoriek od koni a koňovitých zvierat, ktoré neboli vyšetrené na IA.

Link na cely dokument vo formáte PDF.

Zdroj: Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007