Dnes je nedeľa, 17. októbra 2021, meniny má Hedviga
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Kritériá pre vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Senec za rok 2016

Mesto Senec, Komisia športu pri Mestskom Zastupiteľstve v Senci vyhlasuje anketu :

Najúspešnejší športovci a športové kolektívy Mesta Senec za rok 2016

Pri prihlasovaní do ankety je potrebné dodržať nasledovné kritériá:

Športovci jednotlivci:
- v roku 2016 mal športovec trvalé bydlisko v meste Senec alebo súťažil a bol členom športového klubu so sídlom v meste Senec / pri rovnakom úspechu je uprednostnený športovec s trvalým bydliskom v meste Senec/
- súťaž je vyhlásená pre športovcov, ktorí súťažia v kategóriách dospelých a mládežníckych kategóriách.
- vyhlasuje sa 10 najúspešnejších športovcov bez udania poradia.
- do ankety môžu byť prihlásení všetci športovci, ktorí pretekajú v zimných i letných športoch.

Pri posudzovaní rozhodujú nasledovné kritériá, ktoré splnili v roku 2016:

1. reprezentant – počet štartov v reprezentácii
2. účasť na MS, ME, majstrovstvách SR, umiestnenie
3. účasť na svetových, európskych a rôznych iných turnajoch a podujatiach, umiestnenie
4. účasť na republikových turnajoch a podujatiach, umiestnenie
5. účasť a umiestnenie v regionálnych a nižších súťažiach
6. súčasná účasť v republikových súťažiach, umiestnenie
7. športovec s trvalým pobytom v meste Senec

Športové kolektívy:
- športový kolektív musí mať svoje sídlo v meste Senec
- členmi športového kolektívu nemusia byť občania mesta Senec, môžu byť aj zahraniční športovci
- vyhlasujú sa tri najúspešnejšie športové kolektívy bez udania poradia

Pri posudzovaní rozhodujú nasledovné kritériá, ktoré splnili v roku 2016:

1. účasť na medzinárodných podujatiach, umiestnenie
2. účasť v republikových podujatiach, umiestnenie
3. účasť na medzinárodných a domácich turnajoch a podujatiach, umiestnenie
4. súčasná účasť v republikových súťažiach, umiestnenie

V prípade vhodných adeptov sa budú udeľovať aj nasledovné ocenenia:
- čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport v meste Senec, prípadne cena primátora Mesta Senec
- čestné uznanie – športový čin roka 2016, čestné uznanie tréner roka 2016 a pod.
- skokan roka, víťaz internetového hlasovania a absolútny víťaz ankety...

Ak máte medzi sebou, prípadne poznáte vhodných kandidátov na uvedené ocenenia, je potrebné ich príhlásiť. Súčasne v ich prihláške popíšte dôvod na udelenie ocenenia ( popis doterajšej činnosti, výsledky,... )

Vyhodnotenie ankety sa uskutoční začiatkom marca 2017 (predbežne 5. / 12.3.2017) v MsKs v Senci. Presný termín bude oznámený na webovej stránke Mesta Senec – www.senec.sk a v mestských novinách Senčan.

Vyplnené anketové lístky je potrebné zaslať, prípadne priniesť osobne do podateľne MsÚ najneskôr do 31. 12. 2016 na adresu: MsÚ Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec a na obálku uviesť:

„ ŠPORTOVEC ROKA 2016 – Komisia športu pri MsZ v Senci“.

Zdroj: Ing. Juraj Gubáni
predseda Komisie športu pri MsZ v Senci

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007