Dnes je sobota, 15. júna 2024, meniny má Vít
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Samospráva

Mestská polícia

Mgr. Ľuboš Hlaváč
náčelník
Kalinčiakova 19
Bezplatná linka: 159
Tel.: 02/4592 5444
Fax.: 02/4592 3561
E-mail: nacelnikmsp@senec.sk
  • zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia
  • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, znížením, stratou alebo jeho zneužitím i s využitím pultu centrálnej ochrany
  • dbá o ochranu životného prostredia v obci
  • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
  • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
  • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak ta ustanovuje zákon
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007