Dnes je sobota, 28. januára 2023, meniny má Alfonz
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Samospráva

Primátor

Tel.:02/2020 5101
Fax.:02/4592 3561
E-mail:musenec@senec.sk

Ing. Karol Kvál

Ing. Karol Kvál bol na volebné obdobie r. 2014 - 2018 zvolený do funkcie primátora mesta Senec ako nezávislý kandidát.
Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta a zastupuje ho navonok. Funkcia primátora je verejnou funkciou.

Primátor najmä:
  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, podpisuje ich uznesenia ako aj všeobecné záväzné nariadenia mesta
  • zabezpečuje výkon mestskej správy
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu
  • priamo riadi náčelníka MsP a prednostu MsÚ
  • používa mestské insígnie
  • uchováva vlajku mesta a pečať mesta
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007