Dnes je sobota, 03. júna 2023, meniny má Karolína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Samospráva

Mestský školský úrad

Mgr. Anton Kubliniak
Mgr. Alžbeta Vinczeová
Lichnerova 61, 903 01 Senec
Tel.: 02/20 205 502
Fax.: 02/4592 3561
E-mail: skolysenec@senec.sk

Úradné hodiny:

Pondelok7.00 - 15.00
Utorok7.00 - 15.00
Streda7.00 - 16.00
Štvrtok7.00 - 15.00
Piatok7.00 - 14.00
  • Mesto Senec ako školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno - správnu činnosť v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva: rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je Mesto Senec zriaďovateľom
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie
  • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
  • Školskému úradu v Senci odborne zabezpečujú činnosť zamestnanci, ktorí spĺňajú požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre niektorý druh alebo typ školy a požiadavku minimálne piatich rokov pedagogickej praxe
  • Školský úrad v Senci vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o správnom konaní
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007