Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2013 (1-99) (100-199) (200-297) (300-393) 394-499

Názov zmluvy, číslo Originál *OCR * ZverejnenéÚčinné
Zmluva o podnájme (3942013, Zoltán Barczi) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh. PDF PDF PDF PDF 03.12.201304.12.2013
Zmluva o podnájme (3952013, Svetlana Peleová) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh. PDF PDF PDF PDF 03.12.201304.12.2013
Zmluva o podnájme (3962013, Ján Matlák,) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh. PDF PDF PDF PDF 03.12.201304.12.2013
Zmluva č.101/13/07 - dotácie (3972013, Futbalová miniliga Senca) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 06.12.201307.12.2013
Dodatok č. 1 č. 058/13/04/VB (3982013, Dolomiti Reál Slovakia, k.s.)k Zmluve o zriadení vecného bremena. PDF PDF PDF PDF 09.12.201310.12.2013
Kúpna zmluva (3992013, VB LEASING SK, spol. s r.o.) - Traktorová kosačka KUBOTA G 26 HD. PDF PDF PDF PDF 09.12.201310.12.2013
Zmluva č. 003/13/03/TABA (4002013, Tatra banka, a.s.) o používaní (poskytnutí) Systému elektronického bankovníctva MultiCash. PDF PDF PDF PDF 09.12.201310.12.2013
Zmluva (4012013, vlastníci bytov Jesenského 8, Senec) o prevode vlastníctva spoluvlastníckych podielov k zastavanému pozemku par.číslo 739/8. PDF PDF PDF PDF 09.12.201310.12.2013
Dohoda č. 13/§50j/PS/2013 č. z.:PK1/AOTP/ZAM/2013/14 098 (4022013, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok) o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. PDF PDF PDF PDF 10.12.201311.12.2013
Zmluva č. 064/13/04/ZoPS (4032013, Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.12.201311.12.2013
Zmluva č. 049/13/06 (4042013, regianPRESS. s.r.o.) o inzercii. PDF PDF PDF PDF 11.12.201312.12.2013
Zmluva č.112/13/07/OST. (4052013, MIM system, s.r.o.) o odbere a likvidacii biologickeho odpadu z kuchynskych zariadeni kuchynskeho odpadu. PDF PDF PDF PDF 11.12.201312.12.2013
Zmluva č. 074/13/07/ (4062013, Bratislavská integrovaná doprava, a.s.) o výpožičke LED elektronických informačných tabúľ, súčasť ZIS umiestnenom v TID v Senci, v celkovom počte 4 kusy. PDF PDF PDF PDF 12.12.201313.12.2013
Zmluva 1/2014, č. 118/13/07/OST. (4072013, Miloslav Targoš) o zabezpečení prevádzky strojnotechnologického zariadenia - SENEC, ZIMNÁ A AGÁTOVÁ ULICA. PDF PDF PDF PDF 16.12.201317.12.2013
Zmluva č. 111/13/07/ZoD (4082013, CESTY NITRA, a.s.) o dielo - stavebné prace na predmet zákazky: „Chodnik - Trnavská ulica, Senec". PDF PDF PDF PDF 16.12.201317.12.2013
Zmluva č. 066/13/04/KZ (4092013, majitelia Jesenského 4) o prevode vlastníctva spoluvlastníckych podielov k zastavanému pozemku parc. čislo 739/6. PDF PDF PDF PDF 19.12.201320.12.2013
Zmluva č. 116/13/07/NZ (4102013, Ladislav Nádaský) o nájme nebytových priestorov. PDF PDF PDF PDF 22.12.201323.12.2013
Zmluva č. 117/13/07/NZ (4112013, Anna Kardošová) o nájme nebytových priestorov - Domu smútku. PDF PDF PDF PDF 22.12.201323.12.2013
Dodatok č. 2 (4122013, Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM) k zmluve o nájme - reklama zo dňa 29.07.2008 - zmena nájomcu. PDF PDF PDF PDF 22.12.201323.12.2013
Dodatok č. 4 (4132013, Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM) k nájomnej zmluve, reklama zo dna 01.06.2006 - zmena nájomcu. PDF PDF PDF PDF 22.12.201323.12.2013
Dodatok č. 4 (4142013, Ing. Ladisiav Strašil- NUBIUM) k nájomnej zmluve, reklama zo dna 30.06.2006 - zmena nájomcu. PDF PDF PDF PDF 22.12.201323.12.2013
Dohoda (4152013, P.S.E., s.r.o.) o ukončení nájomnej zmluvy č. 1/2011/ost. zo dňa 1.4.2011. PDF PDF PDF PDF 22.12.201323.12.2013
Dohoda (4162013, P.S.E., s.r.o.) o ukončení nájomnej zmluvy č. 5/2012/ost. zo dňa 6.8.2012. PDF PDF PDF PDF 22.12.201323.12.2013
Mandátna zmluva (4172013, ISTROPROGRES spol. s r.o.) pre stavby - diela VO: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Tajovského, MŠ Košická, verej. priestranstvo v zóne Západ, Strediska sociálnych služieb. PDF PDF PDF PDF 22.12.201323.12.2013
Kúpna zmluva č. 062/13/04/KZ (4182013, LIGNUS REÁL, s.r.o.) vonkajšie osvetlenie. PDF PDF PDF PDF 22.12.201323.12.2013
Zmluva č. 071/13/04/ZoPS (4192013, MŠ Kysucká - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 22.12.201323.12.2013
Zmluva č. 072/13/04/ZoPS (4202013, MŠ Fándlyho - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 22.12.201323.12.2013
Nájomná zmluva č. 115/13/07/poz (4212013, Telovýchovná jednota Slávia Senec) parcela č. 2339 a časť parcely č. 2310/4 na Slnečných jazerách v Senci. PDF PDF PDF PDF 23.12.201324.12.2013
Dohoda č. 004/13/03/ZÁP. (4222013, e-Net, s.r.o.,) o vzájomnom započítaní pohľadávok. PDF PDF PDF PDF 23.12.201324.12.2013
Dodatok č. 3 (4232013, e-Net, s.r.o.,) k prílohe č. 2 Rámcovej zmluvy o spolupráci, uzatvorenej 7.7.2005- Internet, sieťové služby. PDF PDF PDF PDF 23.12.201324.12.2013
Nájomná zmluva č. 113/13/07/NZ-ost. (4242013, Akzent Media, spol. s.r.o.) o nájme časti zariadenia na informačno-reklamné účely, parc. č. 2274/1, 935/3 - umiestnenie 2 ks bilboardov. PDF PDF PDF PDF 29.12.201330.12.2013
Poistná zmluva (4252013, Komunálna poisťovňa a.s.) majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb - budovy MsÚ, vandalizmus. PDF PDF PDF PDF 29.12.201330.12.2013
Zmluva č. 039/13/04/ZoPS (4262013, Mestské kultúrne stredisko – príspevková organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec, v zmysle uznesenia MsZ č. 8/2013. PDF PDF PDF PDF 05.04.201306.04.2013
Zmluva č. 036/13/04/ZoPS (4272013, ZŠ Mlynská - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec, v zmysle uznesenia MsZ č. 10/2013. PDF PDF PDF PDF 05.04.201306.04.2013
Zmluva č. 038/13/04/ZoPS (4282013, ZŠ Mlynská - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec, v zmysle uznesenia MsZ č. 9/2013. PDF PDF PDF PDF 05.04.201306.04.2013
Zmluva č. 034/13/04/ZoPS (4292013, Základná škola A. Molnára Szenciho - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec, v zmysle uznesenia MsZ č. 10/2013. PDF PDF PDF PDF 05.04.201306.04.2013
Zmluva č. 035/13/04/ZoPS (4302013, Základná škola J.G. Tajovského - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec, v zmysle uznesenia MsZ č. 10/2013. PDF PDF PDF PDF 05.04.201306.04.2013
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007